Transaktionsrådgivning inom förvärv, avyttring, finansiering och utveckling av fastigheter.

TRANSAKTIONSRÅDGIVNING


Vi tillhandahåller kvalificerad rådgivning inom fastighetstransaktioner, vilket inkluderar både försäljning och köp av enskilda fastigheter och fastighetsportföljer.

NYBILDNING AV BRF


Är du en bostadsutvecklare och behöver hjälp med att starta en bostadsrättsförening? Vi kan hjälpa dig med att få slutfinansiering, eller att ta fram de månadsavgifter där du optimerar din vinst samtidigt som du håller avgifterna på en nivå som gör att du säljer dina bostäder snabbt.

PROJEKTBUDGETERING


Vi har erfarenhet inom budgetering av fastighetsprojekt, och erbjuder våra tjänster i att skapa och hantera detaljerade budgetar till bygg och entreprenad av nya projekt. 

FASTIGHETSVÄRDERING


Vi har lång erfarenhet av fastighetsvärdering, vi hjälper dig att värdera din fastighet och upprättar ett skriftligt värdeutlåtande.

KAPITALANSKAFFNING


Vi hjälper entreprenörer med finansiella lösningar och är framgångsrika på att hitta konstruktiva lösningar till marknadens bästa villkor.

RÅDGIVNING


Vi hjälper dig att ta fram underlagen och besluten för att bedöma och kunna slutföra en bra affär, där vi håller din hand genom affären för att göra en risk- och värderingsanalys.

OM OSS


Bolagets hängivna och engagerade medarbetare erbjuder kvalificerad och långsiktigt hållbar rådgivning inom fastighetstransaktioner, fastighetsvärdering & analys samt transaktionsrådgivning. Vi är verksamma i hela Sverige och har även närvaro i övriga Europa.

Båtängen Mäkleri grundades år 2023 med idén att utmana och bryta gamla strukturer där tidigare aktörer har följt invanda mönster, oavsett om det funnits bättre alternativ. Vår vision är att skapa en mer dynamisk miljö där marknadens aktörer uppmuntras att utvecklas och blomstra. Vi står aldrig still och kommer att fortsätta att vara nyskapande och sticka ut, eftersom vi starkt tror att branschen behöver det.

Gojko Drinic

VD & Mäklare
gojko@batangenmakleri.se
070-723 72 23

Niklas Wester

CFO
niklas@batangenmakleri.se

Christoffer Gille

Affärsutveckling & Analys
christoffer@batangenmakleri.se
072-835 61 95

Leila Edström

Marketing Director
leila@batangenmakleri.se

Vårat uppdrag på Båtängen Mäkleri är att bistå våra klienter och samarbetspartners med aktuell marknadsinformation för att ta logistiska och strategiska beslut inom förvärv, avyttring och utveckling av fastigheter och aktiebolag.

KONTAKTA OSS

Hos oss får du en engagerad finansiell rådgivare som vägleder och stöder dig hela vägen - på telefon, via e-post eller personligen.

 
 
 
 
 
unsplash